اخبار جهان اسلام
تعجیل در فرج منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج) صلوات...   مسجد القصی
دنبال محبتی مباش که در قلب از تو نفرت دارد.
خداوند می خواهد نزاع ما با یهود را در قرآن برایمان توصیف کند
و آن نزاع بین دو رسالت است
 سالت حق
و رسالت باطل


یهودی چه کسی است؟توصیف آنها
هر کسی که از مادر یهودی متولد شده است، او یهودی است.
و هرکس که با روشی سالم به دین یهود روی آورده و اظهار دارد که عقیده ی
یهود صحیح است، پس او نیز یهودی است
بعلاوه درست است که یهودی را بر کودکی از پدری یهودی و مدار غیر یهودی نهاد.

بیاد داشته باش که این شعار بندگی شیطان است،
یعنی همان مسیح دجالی که یهود انتظارش را می کشند تا با سحر بر دنیا
حکومت کنند

منشاء آنها از کجاست؟
گفته می شود آنها یهودی هستند- یهنی به دیم موسی ری آوردند، یا آنها
همان کسانی هستند که یهودی نام گرفتند بخاطر اینکه به آهستگی سخن گویند،
یعنی آنها با حرکت دادن جسم خود و به آهستگی تورات را قرائت می کنند.
(یکی از معانی هود آهسته حرکت کردن یا سخن گفتن است)


این دیوار براق است...که محل گریه و نوحه نزد یهود است...بی آبرو شدند...
خدا آنان را بکشد،چگونه(بعد آنکه برایشان دلیل و برهان اقامه شد)از حق انحراف می یابند؟

عقیده یهود، آنگونه که قرآن توصیف کرده
عقیده اصلی بنی اسرائیل؛همان ایمان به خدای واحد و تنها یکتای صمد،
وایمان به ملائکه و رسولان الهی و به کتاب و روز قیامت و آنچه مربوط به
قیامت می شود مانند ایمان به حساب و ثواب و عقاب بود،
و این اساس عقیده ی بنی اسرائیل بود
و قرآن این عقاید آنان را در آیات محکم زیادی به تصویر کشانده است، اما بنی
اسرائیل از مسیر پیامبرانش منحرف شدند و دعوت آنها را ترک گفتند و بدانها
حمله بردند و حتی برخی از آنها را به قتل رسانیدند.
و آن عقاید را با گمراهی و انکار جایگزین کردند و غیر الله را عبادت کردند
و بعثت انبیاء را انکار نمودند و چیسزهایی را به دروغ به پیامبرانشان نسبت
دادند.

و بر این اساس، قرآن وضیعت بنی اسرائیل را توصیف کرد!
هنگامی که خداوند بدانها فرمود:
1- و (مهر) ذلت و نیاز بر پیشانی آنها زده شد؛ و باز گرفتار خشم خداوند
شدند.(بقره61 )
2- سپس دلهای شما (بنی اسرائیل) بعد از این واقعه سنگ شد؛ همچون
سنگ،یا سختر!(بقره74 )
3- آیا چنین نیست که هر زمان، پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما
آورد،در برابر او تکبر کردید(و از ایمان آوردن به او خودداری نمودید)؛ پس
عده ای را تکذیب کرده، و جمعی را به قتل رساندید؟(بقره 87)
4- ای اهل کتاب! چرا حق را با باطل مشتبه می کنید (تا دیگران نفهمند و گمراه
 شوند)، و حقیقت را پوشیده می دارید در حالی که می دانید؟(آل عمران 71)

صهیونیست چیست؟
صهیونیست؛یک جریان سیاسی - نژادی متعصب است که قصد تشکیل دولتی
یهودی را در فلسطین دارد تا در آنجا بر کل دنیا حکومت نماید.
و نام صهیونیست از اسم کوهی به نام صیهون در قدس گرفته شده است
و صهیونیست قصد دارد تا بنای معبد سلیمان را در آن کوه برافراشته کند و در
آنجا حکومت صهیونیستی را به پایتختی قدس شریف برپا سازد...

و این جریان با یک شخصیت یهودی اتریشی بنام تئودرهرتزل مرتبط است
و او اولین کسی بود که تفکر صهیونیستی را (بین یهودیان) رواج داد
و جریان صهیونیستی بر اساس تئوری او در دنیا ایجاد گشت.


از قدیم الایام هدف یهود تسلط بر دنیا بوسیله ی ثروت و ایجاد فساد
در آن بوده است، به همین علت بزرگترین شرکت های فیلم سازی
سکس در دنیا از آن یهودیان است
الله تعالی می فرماید:ویسعون فی الارض فسادا)
و یهود اقدام به فساد در روی زمین می کنندتلمود چیست!!تلمود؛ واژه ای عبری است که به معنی شریعت
شفاهی و تعالیم می باشد و در اصل کتاب آموزش
دیانت و آداب یهود است که حاوی رموز و کلمات
کفرآمیز و دشنام و ناسزاگویی و نفرت بر عالم استتلمود می گوید:
براستی که یهود نزد خداوند از ملائکه محبوبتر است
پس کسی که به یهودی سیلی زند مانند آنست که مستقیما به خدا
سیلی زده باشد!
والعیاذ باللهو تلمود می گوید:
یهودی از جوهر خداست، همانطور که فرزند از جوهر
پدرش است

و از قبیح ترین چیزی که در تلمود بابلی آمده، این است که می گویند:
کسی که در خواب ببیند با مادرش زنا می کند، حکیم و خردمند
خواهد شد.
وکس در خواب ببیند که با خواهر خود جماع می کند، نور عقل
نصیبش می گردد.
و تلمود می گوید:
اگر یهودی نمی بود، برکت از زمین برداشته می شد و
خورشید پنهان و باران قطع می گشت
و تلمود زنا با غیر یهودی را برای یهودی مباح کرده است، هر چند که زنا
با زنی شوهردار صورت گیرد
همچنین برای مرد یهودی اجازه می دهد که نزد همسر خود با غیر
یهودی زنا کند..
و بر همین اساس می بینیم که آنها صاحب شرکت های تهیه فیلم های
مستحجن در جهان هستند.
و تلمود دروغ و بهتانی بزرگ بر پدر انبیاء؛ابراهیم علیه السلام بسته
چنانکه می گوید
ابراهیم هفتاد و چهار مرد را خورد و خونهایشان را یکدفعه با هم نوشید
و برای همین او قدرت هفتاد و چهار مرد را داشت
و باز در تلمود آمده
آدم، زنی داشت از شیاطین به نام لیلیث که مدت 130 سال
همسر آدم بود و شیاطین از نسل او متولد شدند
و اما حواء در این مدت 130 سال با یکی از شیاطین زندگی می کرد و
جز شیطان فرزندی نزاییدحال تامل نمایید، این گروه یهودی و آن چیزی است که فرزندان صیهون از
خرافات و شرکیات و جنایاتی که بدان اعتقاد دارند..آیا بر این دلالت ندارد
که آنها در حقیقت بنده ی افکار شیاطین هستند!!
و باز در تلمود آمده است
بر یهودی واجب است که هر روز سه بار نصاری را لعنت کند
و از خدا بخواهد که آنها را نابود و سرزمین و حکامشان را فنا سازد،
و بر کاهنان یهودی واجب است که هر روز سه بار به نشانه ی بغض
مسیح ناصری، بر علیه او دعا کنند
و باز در تلمود آمده
و جهنم به اندازه ی شصت بار از بهشت وسیع تر است،
زیا کسانی که به جز دست و پاهایشان، عضو دیگری را نمی شویند مانند
مسلمانان،
و کسانی که ختنه نمی کنند مانند مسیحیان کسانی که انگشتان خود را
حرکت می دهند،در آنجا (یعنی جهنم) باقی خواهند ماند
و باز در تلمود آمده
هرگاه خدمتکار یک یهودی بمیرد و آن خدمتکار مسیحی باشد، بر تو
لازم نیست که به سبب اینکه انسانی ازدست داده تسلیت بگویی، اما
به سبب اینکه برده ای از میان بردگان از دست رفته است و خدا او را
برای آن یهودی مسخره کرده بود تسلیت بگو!
و این بدین دلیل است که آنها گمان می کنند فرزندان خدا و قوم برگزیده ی
خداوند هستند!!

از جمله اعتقادات یهودملودی (اسم گاو سرخ رنگی که یهود انتظار تولدش را می کشیدند
یهود در اعتقادات خود گمان می کند؛آنها در روزی که در آن
گاو قرمز مقدس ظهور می کند خواهند توانست معبد (هیکل سلیمان) را بنا
سازند، یعنی مسجد الاقصی را منهدم و سپس بر ویرانه های آن معبد خیالی
خود را بنا نمایند!
و اکثر یهود معتقدند که این گاو تنها راهی است که بواسطه ی آن می توانند
داخل معبد هیکل شوند.
(بنا بر تالیم خاخام های یهود پیش از آنکه جبل الهیکل با خاکستر گاو سرخ
مقدس تطهیر نشود یهودیان جز یک کاهن حق زیارت آن را ندارد).
(در تلمود آمده است که گوساله باید کاملا سرخ باشد و نباید در آن رنگ
دیگری به چشم بخورد و حتی اگر در پشت آن دو موی سیاه یافت شود در آن
صورت نمی تواند گوساله ای مقدس باشد و برای چنین مراسمی از آن استفاده شود).
این امر چگونه صورت می گیرد!!
 او قرمز ذبح و سپس سوزانده می شود و سپس خاکستر آن را گرفته و قبل از
داخل شدنبه هیکل با آن محدوده ی هیکل را تطهیر می گردانند

و یهود حدود پنج یا شش سال قبل این گاه را پیدا کرد
(که در یکی از مزارع متولد شد)
و لذا اقدام به آماد سازی محل ذبح گاو سرخ کرده اند
و تعدادی از خاخام ها بر روش تطهیر و ذبح و سوزاندن گاوشان تمرین می کنند
  حتی آنها تصمیم به بنای هیکلی که قرار است بزودی برویرانه های
مسجدالاقصی بنا سازند گرفتند.

به همین علت به سرعت در حال حفاری هایی در زیر مسجدالاقصی هستند
تا شاید مسجد بر اثر زلزله یا علت دیگری فرو ریزد

بزرگان یهود اعتراف می کنند که داخل شدن به منطقه جبل هیکل مسجد
القصی بدون تطهیر(که لازمه ی آن ذبح گاو سرخ است) خطا و گناه بزرگی
است لذا اکتشافات خود برای(متولد ساختن)گاو سرخ را تمام کردند که جواز
ورود به این منطقه ی مقدس ا به آنها خواهند داد
و بزرگان یهودی که در فلسطین زندگی می کنند بنای هیکل را باعث تسریع
ظهور پادشاه یهود یعنی مسیح دجال می دانند.
و این امر، میزان دلبستگی آنها به بنای هیکل و عدم توقف ساخت آن را با
وجود ارائه ی انواع طرح صلح(با فلسطینیان) برای ما واضح می گرداند

تصاویر نشان می دهد که فروریختن مسجدالاقصینزدیک است  حفاریهای یهود در زیر مسجدالاقصی به منبر مسجد نیز رسیده است

و این وسعت حفاریهاتا این زمان بوده و ما در حال حاضر نمی دانیم که
این حفاری ها در زیر مسجد تا کجا رسیده است

فرو ریختن بخش هایی از حیاط مسجدالاقصی
به دلیل حفاری های زیر آن توسط یهودیان

این ماکتی است که بر شکل هیکل درس شده است
وهر آنچه که مسلمانان برای منع آنها از ساخت آن بکار برده اند سودی
نداشته است

نمایی از معبد سلیمان که در محل مسجدالاقصی ساخته می شود!


یکی از کنیسه هایی که در زیر مسجدالاقصی ساخته شده.


کتاب خانه هایی که در زیر مسجدالاقصی ساخته اند.


شمعدان

این اولین شمهدان طلایی است که بعد از حدود 2000 سال قبل
که هیکل برای برا دوم ویران شد، ساخته شده است و به زبان عبری بدان
منوره می گویند.
و این شمعدان اکنون در حدود چند متری مسجدالاقصی و در یک موسسه
 موزه)یهودی بنام معهد جبل هیکل نگهداری می شود که روزانه هزاران
 هودی از آن بازدید می کنند تا در جریان مقدمات و فعالیت های ساخت هیکل
قرار گیرند
و معهد در حقیقت موسسه ای دولتی است که حکومت صهیونیستی آن را
ایجاد نمود

پوشش مخصوص راهبان یهودی(مخصوص ذبح گاو سرخ) که هنگام
تولد ملودی و انجام تشریفات برای آن تهیه شده است.

ظرف های طلایی که جهت استفاده در عید طهارت آب ساخته شده است.

کلنگ نقره ای.. که قرار است کاهنان یهودی از آن برای
پاک کردن خاکستر از محل ذبح گاو سرخ استفاده کنند.

 اخ های گاو (نر) که یکی از آنها از جنس طلااست و کاهنان در اعیادشان
در آن می دمند!
و دومی از نقره است که برای اعلام وقت روزه گرفتن در آن می دمند!

گیتار یا چنگ که برای معبد ساخته شده وبر اساس وصف تورات
دارای 22 تار است که بر مبنای حروف عبری ابجدی است.

ظرفهای مخصوص طهارت نجاسات
(که در مراسم تطهیر بکار برده می شوند)

مهرهای مقدس.. و آنچه که روی آن مشخص شده نشان دهنده قربانی است
که ذبح می شود.

خنجر های ساخته شده ا طلا و نقره که کاهنان بزودی
از آن دو برای ذبح گاو سرخ بنام ملودی استفاده می کنند.

تصویری از مذبح(محل ذبح گاو سرخ رنگ)که با طلا ساخته شده
همراه شیپورهای نقره ای که در مراسمات خود در آن می دمند.

 

 

نظیم و ترجمه توسط: سایت نوار اسلام

منبع: وبسایت شیعه حق

www.islamtape.com

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic